Yüksek Öğrenim Faydaları Üzerine 10 Yıllık Çalışma

Bağımsız, kar amacı olmayan “Education Longitudinal Study” adlı kuruluş tarafından 10 bin civarı Amerikan lise 2. sınıf öğrencisi üzerinde 2002-2012 yılları arasında yapılan araştırmada, yüksek öğrenime geçiş ve faydaları konusunda önemli bulgulara ulaşıldı.

September 2018
spotlight

Efe Tuncel

Araştırmaya konu olan öğrenciler, 2002 yılında demografik bilgiler, okul başarısı gibi verileri uzmanlara sundu. Araştırmacılar daha sonra bu öğrencilerin çalışma hayatı ve sosyal gelişim düzeylerini 2012 yılında tekrar ölçtüler. Araştırmaya katılan öğrencilerin 10 yıl sonraki akademik seviyeleri %16 lise terk, %13 lise ve dengi bir diploma, %51 ön lisans, %33 ise lisans ve daha ileri akademik derecelere sahip olarak saptandı.

Araştırmaya katılanlar içinde lise terk olanların %25'i işsizken, bu oran lisans mezunu kişilerde %5'e düşüyor. Eski dönemlerde lise mezun olmak iş bulmak için yeterli olurken, günümüzde üniversite mezunu olmak da iş bulma açısından yetersiz oluyor. Ancak üniversite mezunu olunmaması ise sadece belli bir donemde değil, kişiyi hayat boyu takip eden bir kabus haline dönüşüyor.

Buna ek olarak işsiz kalma oranı ile eğitim durumu arasında da ters orantı olduğu gözlemleniyor. Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı 2008 yılını da kapsayan verilere göre eğitim durumu lise terk olanların % 45'i işini kaybetmişken, bu oran lisans ve lisans üstü diplomaya sahip kişilerde %29'a düşüyor. Ekonomik kriz ya da olağanüstü durumlarda üniversite diploması “safety net” olarak çalışma hayatında ciddi bir avantaj sağlıyor.

Yapılan araştırmada öğrenci grupları incelendiğinde mezuniyet sonrasında profesyonel iş hayatına geçildiğinde kazanılan ortalama gelirin eğitim seviyesi ile yakından ilişkili olduğu ve eğitim düzeyi yükseldikçe buna orantılı olarak gelirin de ciddi artış gösterdiği görüldü. 20 Dolar/Saat ve üzeri kazanan kişilerin büyük kısmının (%70+) lisans veya lisans üstü eğitim almış olanlar olduğu kaydedildi. Güncel bir örnek vermek gerekirse lisans mezunu bir çalışanın son model bir iPhone alabilmesi için 35 saat yani 1 hafta çalışması yeterli olabiliyor.

Araştırma kapsamındaki öğrencilerden lise eğitimini tamamlamamış kişiler için en yaygın meslekler aşçılık, garsonluk gibi gıda ve hizmet sektörüne yönelik işler olurken, lise mezunları için ise daha çok üretim sektörü iş kolları oluyor. Diğer yandan eğitim düzeyi ön lisans olanlar genelde müşteri hizmetleri temsilcisi, pazarlama uzmanı, sekreter, idari asistan gibi pozisyonlarda görev alıyorlar. Son olarak lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan kişiler ise idari ve bürokratik işleri yürütebilen, yönetici sıfatını taşıyan işlerde çalışıyorlar.