Yüksek Lisans (Master's Degree)

Wed, 09/26/2018 - 11:54

Yüksek lisans derecesi, ABD yüksek öğretim sistemindeki ilk lisansüstü derecedir. Bazı bölümler için doktoraya geçiş derecesi olarak kabul edilir ancak davranış bilimleri veya doğa bilimleri gibi alanlarda lisansını tamamlayan öğrencilerin, yüksek lisansı atlayarak direkt doktoraya başvurmaları oldukça yaygındır. Yüksek lisans derecelerinin en yaygın olarak verildiği alanlar arasında yönetim, eğitim, sağlık ve tıbbi alanlar, mühendislik, kamu yönetimi ve sosyal hizmetler bulunur.

Yüksek Lisans eğitimi genellikle 30-36 kredilik bir ders yükümlülüğü getiren bir programı kapsar. Derslerin tamamlanmasından ardından yüksek lisans tezi ya da projesi sunulur, kurul onaylarsa yüksek lisans derecesi kazanılır. Bazı yüksek lisans programları tezli olmayıp, mezuniyet için sadece sınava girmek yeterlidir.

Joint Degree (Dual Degree) olarak geçen programlara katılan öğrenciler, iki dalda birden yüksek lisans yapabilirler. Mezun olduklarında da çift diplomaya sahip olurlar.

Yüksek lisans programı genellikle iki yıl sürer ancak bazen programın nasıl yapılandırıldığına, öğrencinin yarı zamanlı mı tam zamanlı mı kayıt olduğuna, programın gerekliliklerine ve öğrencinin önceki hazırlıklarına bağlı olarak daha uzun ya da daha kısa sürebilir. (Bazı durumlarda araştırma öncesi ek hazırlık süreci ya da eğitim gerekli olabilir).

Öğrencinin lisans süresince aldığı dersler yüksek lisans derslerine benzerlik gösterse de denk sayılmaz, öğrenciler bu derslerden muaf tutulmaz. ABD akreditasyon kurallarına göre; lisans dersleri lisansüstü dersleri yerine saydırılamaz ancak bazı lisans derslerinin özellikle lisansüstü dersleri olarak saydırmak için -o düzeyde olduğunun belirtilmesi durumunda- alındığını belirten fakülte onaylı bir belge alınması durumunda bu dersler dikkate alınır.

Sosyal Bilimler için yüksek lisans derecesi Master of Arts (M.A. veya AM), Fen ve Mühendislik alanları için yüksek lisans derecesi; Master of Science (M.S. veya SM)’dir. Master of Fine Arts(MFA) ve Master of Business Administration (MBA) gibi alanlar da yüksek lisans derecelerini ifade eder.

ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS DERECESİ (RESEARCH MASTER’S DEGREES)

Araştırma Yüksek Lisansı (Master of Research) akademik literatürde MRes olarak geçer. MA (veya AM) ya da MS (veya SM) yüksek lisans dereceleri daha çok öğretmeye dayalı olurken, MRes daha çok araştırma odaklıdır. Elbette bu programda da dersler vardır, ancak araştırma projeleri ağırlıklı yer tutar.

Eğer araştırma ile ilgili herhangi bir kariyer planınız yoksa ya da amacınız sadece uzmanlaşmak istediğiniz belirli bir alanda bilginizi arttırmak ise MA ya da MS programları sizin için daha uygun olabilir. MRes ise öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeye odaklı olduğundan doktoraya devam etmek isteyen öğrenciler için daha fazla tercih edilir.

PROFESYONEL YÜKSEK LİSANS DERECELERİ (PROFESSIONAL MASTER’S DEGREES)

Profesyonel yüksek lisans derecesi iki şekilde yapılandırılır; birincisi örneğin mühendislik bölümlerinde olduğu gibi araştırma temelli olarak  (research master), diğeri MBA’da olduğu gibi öğrencileri profesyonel bir alanda daha ileri bir seviyeye hazırlamak olarak. Genellikle belirlenmiş bir dizi ders veya seminer, nota dayalı bazı alıştırmalar, bir proje veya tezin yerine geçebilecek başka bir gereklilik belirlenir. Profesyonel stajlar da program kapsamında şart koşulabilir.  

 

Amerika’da Yüksek Lisans Eğitimi için bilinmesi gerekenler  

  • Araştırma sürecine en az 1 yıl öncesinden başlanmalıdır. Okul seçimi, sınavlar, başvuru işlemleri vize işlemleri, seyahat organizasyonu gibi süreçler için 1 yıl yeterli bir süre olacaktır.  

  • Uluslar arası geçerliliği olan İngilizce yeterlilik sınavları TOEFL ve IELTS sınavlarıdır, her okul başvuru ön koşulları arasında bu sınavlardan geçerli bir puan isteyecektir.  

  • Amerika’daki okullar ayrıca GRE veya GMAT gibi sınavlardan da geçer puan almayı başvuru ön koşulu olarak ister.  

  • Birçok burs imkanı vardır, burs imkanlarından faydalanmak için lisans not ortalamasının 3,00/4,00 olması büyük önem taşır.  

  • Hocalarınızdan referans mektubu almak önemlidir, iş deneyiminiz varsa iş verenden de bir referans almanız size avantaj sağlayacaktır.  

  • Başvuru evrakları arasında Niyet Mektubu (Statement of Purpose) ya da Motivasyon Mektubu (Motivation Letter) istenir. İkisi arasında temel fark şudur; niyet mektubu daha çok başarılarınızdan, profesyonel hedeflerinizden bahsettiğiniz bir mektuptur. Sizi diğer adaylardan daha farklı kılan özellikleri belirterek kurulu etkilemeniz beklenir. Motivasyon mektubu ise, kurulun sizin niteliklerinizin programa uyup uymadığını anlamak için istediği bir mektuptur. Motivasyon mektubu sizi oraya getiren nedenlerle ilgilenirken, niyet mektubu, oraya girdikten sonra neler yapabileceğinizle ilgilenir. Çoğu zaman bir-iki sayfa yazılması beklenen bu mektupları yazmak her ne kadar başlangıçta çok kolay gibi gözükse de, üzerinde zaman harcanması gereken bir iştir.

  • Amerika’daki okullar genellikle başvurulardan ücret alır. Buna göre başvuru tercihlerinizi iyi düşünmeniz gereklidir.