Lisans (Bachelor's Degree)

Wed, 09/26/2018 - 11:51

Lisans derecesi genellikle 4 yıl, en fazla 5 yıllık tam zamanlı bir eğitim sonunda kazanılır. Nitelikli ve fazla motive öğrencilerin 3 yılda bitirmesi de mümkündür. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler, eğitim aldıkları alana göre "Bachelor of Arts" (BA veya AB) ya da "Bachelor of Science" (BS veya SB) diplomasına sahip olurlar. Bunlar en bilinen lisans dereceleridir ancak başka lisans dereceleri de vardır. Mesela Ortak Eğitim olarak geçen Cooperative Education; 5 yıl süren öğrencilere hem okuma hem de çalışma imkanı sağlayan bir lisans programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler dersleri kendi programına göre ayarlayabilir. Derslere devam ederken aynı zamanda özel sektörde, sanayi sektöründe ya da kamu kuruluşlarında çalışırlar. Böylece öğrenciler hem gerçek iş tecrübesi edinir hem de üniversite çalışmalarına devam ederler.

ABD lisans eğitiminde öğrenciler, alan dersleri (major) üzerinde yoğunlaşırken aynı zamanda düşünce özgürlüğünü sağlamak ve çalışmalarına derinlik kazandırmak amacıyla bölümleriyle ilgili ya da serbest seçmeli (minor) derslerden de sorumlu tutulurlar.

Öğrencilere genellikle alan derslerinde yardımcı olacak, tutarlı ve genel eğitim gereksinimlerine uygun bir çalışma planı hazırlayacak bir fakülte danışmanı atanır. Birçok öğrenci fakülte sınavları, lisede üniversite seviyesindeki dersleri alıp, üniversitede muaf tutulmasını sağlayan Advanced Placement (AP) sınavı (3 veya daha yüksek not almak şartıyla), uluslararası diploma (IB), diğer gelişmiş nitelikler ya da onur derecesi sayesinde genel şartlardan muafiyet hakkı kazanmaktadır.

ABD’deki bazı lisans öğrencilerinin transkriptlerinde belirli derslerin ön koşullarının sağlanması adına telafi derslerinin tamamlandığı veya sınavlara girildiği görülebilir. Fakat ABD denklik kurallarına gore telafi çalışmalarının lisans kredisi yerine sayılmayacağını bilmekte fayda vardır.

ABD'de eğitimciler ve iş verenler, lisans eğitiminin öğrencileri başlangıç seviyesindeki işlere hazırlaması gerektiğine inanmaktadır. Bu prensiple, öğrenciler iş hayatına başlamak yerine eğitim hayatına devam etse de, alanındaki temel prensiplerin yanı sıra bilgisayar becerileri, dil becerisi, bilgi teknolojileri gibi temel nitelikleri de lisans eğitimi boyunca kazanmış olarak mezun olur. Lisans eğitimi, bölüme dayalı eğitimin yanı sıra ek bilgi ve becerilerle nitelikli insan yetiştirecek şekilde yapılandırılır.

Onur Dereceleri (Honors Bachelor's Degrees)

Bu derece daha bağımsız bir çalışmayı; bir proje ya da spesifik bir tezi kapsar ayrıca bazı özel kabul koşullarına tabidir. Onur dereceleri için kararlaştırma, kabul ve içerik standartları kurum tarafından belirlenir. Başarı dereceleri çoğunlukla transkripte, bazen diplomada belirtilir, tezin ya da projenin ünvanı da genellikle belirtilir.

Lisans Sonrası Sertifikalar  (POST-BACHELOR’S CERTIFICATES)

Lisans Sonrası Sertifikası, lisans diploması ile eş zamanlı ya da kısa bir süre sonra alınabilir, kişinin başka bir alanda uzmanlaştığını belirtir (aynı zamanda bir diploma sayılır). Bu sertifikalar; yabancı dil ya da bilgisayar yazılımı gibi bilgi ve becerilerin ustalığını veya mesleki lisans prosedürüne erişim izni veren eğitmen eğitimi, muhasebe ve diğer yardımcı gerekliliklerin tamamlandığını gösterebilir. Lisans sonrası sertifika eğitimleri genellikle lisans programının bir parçası olarak, aynı akademik yıl içinde tamamlanır. Farklı bir lisans derecesi sayılmaz.