Ön Lisans (Associate's Degree)

Wed, 09/26/2018 - 11:50

Amerika'da iki yıllık eğitim veren kurumlar Community College ya da Junior College olarak adlandırılır. Lise eğitiminin ardından akademik, mesleki ya da teknik konuları kapsayan 60 ile 120 kredilik ders yükümlülüğü olan genellikle 2 sene süren programlardır.

Dört yıllık okullara göre kabul şartları daha kolaydır, SA (Scholastic Aptitude Test) /ACT (The American College Testing) gibi sınavlar başvuru şartları arasında yer almaz, ayrıca gerekli not ortalamasına sahip öğrencilere dört yıllık okullara geçiş imkanı sağlanır.

Programı tamamlayan öğrenciler Associate of Arts (A.A) ya da Associate of Science (A.S) ya da Associate of Applied Science (AAS) isimli dereceler kazanır. Bu derecelerin farkı şudur; mesleki, teknik alanlarda kazanılan ön lisans dereceleri daha çok Associate of Applied Science (AAS) olarak adlandırılır. (A.A) ya da (A.S) dereceleri daha çok akademik alanlarda verilir ve bu alanda alınan dersler çoğunlukla lisans eğitimine geçiş yapmak için transfer edilebilir. AAS derecesi ise ön lisans eğitiminden sonra hemen işe başlamak isteyen öğrenciler için daha uygundur çünkü lisans eğitimi için kredi denkliği sağlamak dolayısıyla kredi transferi yapmak zordur.

Ön lisans derecesi bir sertifika ya da diploma programı değil, bilinen bir yüksek öğretim derecesidir.